Plastic draagtas

Wat vindt de Plastic Soup Foundation van…

… de plastic draagtas?

Plastic draagtasjes, die gemakkelijk meegenomen worden door de wind, veroorzaken veel zwerfvuil, waaien in het water en dragen ook bij aan de plastic soep. Achim Steiner, uitvoerend directeur van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), heeft opgeroepen tot snelle invoering van een wereldwijd verbod.

In de Europese Unie wordt het aan de lidstaten overgelaten om afgesproken reductiedoelstellingen te realiseren. De Ierse aanpak heeft veel belangstelling. In Ierland is door een hoge heffing van 22 cent op elke plastic tas een reductie van 90% gerealiseerd. Ieren doen nu met een normale tas hun boodschappen. De belasting, ook Plastax geheten, komt terecht in een apart groenfonds voor milieu-projecten waaronder het opruimen van zwerfvuil.

In Nederland mogen de supermarkten de stevigere plastic draagtassen niet meer gratis uitdelen. Ze mogen deze wel verkopen. Op elke verkochte plastic boodschappentas zit een milieuheffing van circa 1 cent. De opbrengst van deze heffing gaat naar het Afvalfonds Verpakkingen. De verkoop van de stevigere plastic tassen heeft echter niet geleid tot een aantoonbare vermindering hiervan in het milieu.

Per 1 januari 2016 is het verboden om ook de dunne plastic tasjes gratis weg te geven. De wettelijke maatregel kent echter allerlei uitzonderingen. Zo mogen op markten en in supermarkten op groenteafdelingen de tasjes gewoon gratis verstrekt blijven worden. De maatregel gaat uit van een richtprijs van 25 cent per tas, maar laat het aan ondernemers over hoeveel ze rekenen. De Action, bij voorbeeld, vraagt 3 cent per tas. Lage prijzen geven echter een onvoldoende prijsprikkel aan de consument om hun gedrag te veranderen en een eigen tas van huis mee te nemen. Het is nog afwachten in hoeverre de ingevoerde wettelijke maatregel leidt tot een reductie van plastic tasjes in het milieu.

De PSF bepleit een vaste prijs voor deze tassen van 25 cent. De plastic tas moet een gebruiksvoorwerp worden met waarde in plaats van een wegwerpartikel dat vaak slechts éénmaal gebruikt wordt. Dit zal sterk bijdragen aan het verminderen van het aantal tassen dat in de plastic soep terecht komt.

Consumenten kunnen ook zelf natuurlijk een bijdrage leveren: gebruik een degelijke boodschappentas en weiger elk aangeboden plastic tasje.

 

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.