Zamel geld in voor de PSF

Plastic tasjesposter tasjes

Vanaf 1 januari is het voor winkels wettelijk verplicht om geld te vragen voor elke plastic draagtas. Een aantal bedrijven heeft besloten de opbrengst van plastic tasjes te doneren aan de PSF. De opbrengst van de plastic tassen kunnen wij uiteraard goed gebruiken om ons te blijven inzetten tegen plasticvervuiling op zee.

Deze bedrijven doneren de opbrengst van plastic tasjes al aan de PSF:

Wilt u ook de opbrengst schenken aan de PSF, dan kunt u deze poster als bord bij de kassa’s plaatsen.

Een opgehaald bedrag kunt u als donatie aan ons overmaken via rekeningnummer NL13 TRIO 0198 0475 17 t.n.v. Plastic Soup Foundation, met kenmerk tasjesactie. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op: donateur@plasticsoupfoundation.org

 


 

DonatieboxIMG_0944

Wij zoeken ondernemende winkeliers en watersportcentra (havens) die de Plastic Soup Foundation en haar missie een warm hart toedragen! Wilt u ons helpen? Misschien in combinatie met de plastic tasjes-actie? Mail ons dan via donateur@plasticsoupfoundation.org. Wij stellen uw hulp zeer op prijs!

De eerste centra waar de donatieboxen staan zijn:

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.