Kerngegevens

De toenemende plastic vervuiling van oceanen en zeeën, en ook van binnenwateren, is uitgegroeid tot een onbeheersbare milieuramp. De mens blijkt niet goed te kunnen omgaan met de kunststoffen die hij de afgelopen eeuw heeft uitgevonden en waarvoor een oneindige reeks toepassingen is bedacht.

Plastic heeft veel aantrekkelijke eigenschappen, zoals licht in gewicht, sterk en toch buigzaam, waterbestendig en het gaat lang mee. Het zijn precies deze fantastische eigenschappen die in het milieu de problemen veroorzaken. Niemand heeft voldoende rekening gehouden met plastic als afval, in het bijzonder met de vraag wat voor effecten plastic op het milieu kan hebben.

Een deel van al het plastic dat geproduceerd wordt, komt met opzet of per ongeluk in het milieu terecht.

En dan is Plastic, not so fantastic.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.