Soorten plastic

Plastics zijn polymeren. Dat zijn grote moleculen die zijn opgebouwd uit een aaneenschakeling van kleine moleculen, de monomeren. De eigenschappen van plastics zijn afhankelijk van de polymeerlengte. Polyethyleen (PE) heeft bijvoorbeeld heel lange polymeerketens en is hard en stug. De chemische industrie maakt verschillende soorten plastics. Er worden zeven hoofdsoorten onderscheiden.

De Society of the Plastics Industry (SPI) heeft in 1988 een coderingssysteem in het leven geroepen dat recyclers helpt bij het sorteren van plastics. Op vrijwel alle producten van plastic staat het algemene recyclingsymbool (een driehoek in de vorm van drie doorlopende pijlen). Het cijfer in de driehoek geeft aan om welke soort kunststof het gaat.

 

1-125x150

1. PET (Polyethyleentereftalaat)

Onder andere PET-flessen voor frisdranken.

 

 

2a-125x1502. HDPE (hoge dichtheid polyethyleen)

Onder andere plastic containers, pijpen.

 

 

3a-125x1503. PVC (polyvinylchloride)

Onder andere rioleringspijpen, kunststof kozijnen.

 

 

4-125x1504. LDPE (lage dichtheid polyethyleen)

Onder andere zachte plastic producten  zoals huishoudfolie, plastic hoezen van de stomerij, draagtasjes.

 

 

5-125x1505. PP (polypropyleen)

Onder andere plastic meubelen, jerrycans, auto-onderdelen, sluitingen van flessen.

 

 

6-125x1506. PS (polystyreen)

Onder andere wegwerp bekertjes, frietbakjes, schaaltjes voor vleeswaren, bufferverpakking voor apparaten.

 

 

7-125x1507. Overige en gemengde kunststoffen

Onder andere PC (polycarbonaat), PU (polyurethaan), acryl, polyamide, bioplastics en vele combinaties.

 

Algemene kanttekeningen Recycling code

 • Het cijfer suggereert dat het plastic per productgroep wordt gerecycled. Dat is in de praktijk (nog lang) niet het geval.
 • Terwijl het cijfer een indicatie geeft van de soort kunststof, zegt het niets over hardheid, vorm of consistentie. Dezelfde soort kunststof kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor plastic zakjes of voor flessen.
 • Niet alle soorten kunnen even goed worden gerecycled en slechts een zeer laag percentage van het plastic wordt überhaupt gerecycled.
 • De regelgeving voor het weergeven van de symbolen laat te wensen over. Vaak zijn de codes erg klein geponst, zijn ze slecht te vinden en moeilijk af te lezen (met name wanneer het plastic transparant is).
 • Code 7 is een restcategorie waar niemand iets mee kan.

Recycling code en plastic soep

Op 14 februari 2013 verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature een artikel waarin voorgesteld wordt de soorten plastics die gemaakt zijn uit potentieel giftige stoffen en die het moeilijkst te recyclen zijn, te classificeren als gevaarlijke stof. Genoemd worden PVC (code 3), polystyreen (code 6), polyurethaan en polycarbonaat (beide vallend onder code 7). In de Verenigde Staten is een aantal steden overgegaan op het verbod van polystyreen (piepschuim dat daar vooral bekend onder de naam styrofoam). Dit isolerende plastic wordt vooral in de fast-food als verpakkingsmateriaal gebruikt. Veel komt bij het zwerfvuil terecht en eenmaal ongecontroleerd in het milieu valt het snel uit elkaar.

Zolang bepaalde plastics en/of additieven niet verboden zijn, kunnen consumenten de recycling code gebruiken om een keuze te maken welke soorten plastics ze wel of niet aanschaffen.

Voor plastics die uit zee worden opgevist (zoals bij fishing for litter) heeft de code geen enkele zin. In zee breekt plastic af tot kleinere fragmenten, raakt het vervuild door aanslag en blijkt de code al snel onleesbaar.

Recycling code en veiligheid

De code is voor consumenten ook te gebruiken om een onderscheid te maken in plastics die in gebruik veiliger zouden zijn dan andere plastics.

Zo heeft de site www.greenjump.nl een overzicht gepresenteerd met de volgende classificatie:

 • PET (code 1) is relatief veilig. Je zou PET-flessen niet moeten hervullen dan wordt het risico van lekken van additieven groter.
 • HDPE (code 2) wordt gezien als veilig in gebruik en is gemakkelijk te recyclen.
 • PVC (code 3) wordt aangeduid als te vermijden. Bij de productie komt het giftige dioxine vrij en weekmakers worden in deze soort veel toegepast.
 • LDPE (code 4) wordt gezien als veilig.
 • PP (code 5) wordt gezien als veilig.
 • PS (code 6) wordt aangeraden om te vermijden vanwege mogelijk lekken van styreen.
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.