Bestuur

Jacqueline Cramer

Voorzitter

Jacqueline Cramer is verbonden aan de Universiteit Utrecht als strategisch adviseur van het Utrecht Sustainability Institute (USI) en hoogleraar duurzaam innoveren. Zij was van 2007 tot 2010 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de PvdA. Gedurende haar carrière was ze actief in verscheidene (inter)nationale adviesraden van de regering, industrie en non-profit organisaties (o.a. kroonlid van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad en lid van de raad van advies van het Wereld Natuur Fonds). Momenteel houdt ze zich bezig met menige bottum-up initiatieven om de toepassingen van duurzaamheid te verbeteren.

Charles de Klerk

Secretaris

Charles de Klerk was werkzaam als Directeur Marketing & Communicatie bij SITA Northern Europe Waste Services. Momenteel investeert hij in vastgoed en diverse start-ups en adviseert hij bedrijven op uiteenlopende terreinen.

Dieter Croese

Penningmeester

Dieter Croese was eerder Managing Partner Corporate Finance van Deloitte Consultants Nederland, Directeur Financiële Zaken van de Hollandsche Beton Groep N.V. en Buitengewoon Hoogleraar Financiëel Management aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Daarnaast is hij Penningmeester van StadsdorpZuid te Amsterdam, een vereniging die zich toelegt op het bevorderen van het actief ouder worden.

Freek Stoové

Bestuurslid Juridische Zaken

Freek Stoové is hoofd juridische zaken van de VPRO. Daarnaast versterkt hij één dag per week ABC Legal, een advocatenkantoor gespecialiseerd in media – en entertainmentrecht. Freek staat journalisten en omroepen bij, voert procedures op het gebied van onrechtmatige perspublicaties, contractenrecht en het intellectuele eigendom.

Peter Keijzer

Bestuurslid Media & Communicatie

Peter Keijzer werkt als senior adviseur en managing director bij Lubbers & De Jong (L&DJ), een PR- en communicatiebureau voor bedrijven met een sterk technologie- en innovatiecomponent. Peter keijzer en L&DJ adviseren en begeleiden de PSF op het gebied van PR en marketing.

Betteke de Gaay Fortman

Algemeen bestuurslid

Betteke de Gaay Fortman is gespecialiseerd in non-profit-organisatie management. Sinds 2007 is zij directeur van de Karuna Foundation, een organisatie die zich op ondernemende en duurzame wijze inzet voor gezondheidszorg in Nepal. Op dit moment is ze naast bestuurslid bij PSF ook bestuurslid van de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD), en van The Well Foundation.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.