Comité van aanbeveling

jackvanhamZW

Jack van Ham

Voorzitter Raad van Toezicht Liliane Fonds, voorzitter Raad van Toezicht BoP Innovation Center en bestuurslid People 4 Earth, tevens oud-voorzitter Plastic Soup Foundation.

5637004275_4196039ffa_m

Marry de Gaay Fortman

Advocaat en partner bij het advocatenkantoor Houthoff Buruma, voorzitter VNO NNCW Metropoolregio Amsterdam én commissaris bij Royal HaskoningDHV. Als advocaat heeft De Gaay Fortman zich onder andere gespecialiseerd in duurzaamheidsvraagstukken.

chrisjordanZW-150x150

Chris Jordan

Fotograaf en filmmaker uit Seattle met reportages over massaconsumptie en afval. Zijn werk over Midway, waar albatrosjongen met plastic gevoerd worden, schokt de wereld.

TjerkWagenaarZW

Tjerk Wagenaar

Directeur Stichting Natuur & Milieu.

JanBoukeWijbrandiZW

Jan Bouke Wijbrandi

Algemeen directeur UNICEF Nederland.

HansankerZW

Hans Anker

Strafrechtadvocaat Anker & Anker Strafrechtadvocaten.

HannoNiemeijerZW

Drs. Hanno Niemeijer

Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Louis Bolk Instituut.

JelledeJongZW

Jelle de Jong

Directeur IVN Natuur- en milieueducatie.

WillemSijthoffRechtsKlein

Willem Sijthoff

Eigenaar Sijthoff Media Groep, CEO Binnenlands Bestuur, Adfo Groep en Young & Connected.

Foto Cathy Klein

Cathy Spierenburg

Founder en programma manager My Book Buddy. Adviseur kindermedia.Voorheen netmanager Z@ppelin.