Comité van aanbeveling

Jack van Ham

Voorzitter Raad van Toezicht Liliane Fonds, voorzitter Raad van Toezicht BoP Innovation Center en bestuurslid People 4 Earth, tevens oud-voorzitter Plastic Soup Foundation.

Marry de Gaay Fortman

Advocaat en partner bij het advocatenkantoor Houthoff Buruma, voorzitter VNO NNCW Metropoolregio Amsterdam én commissaris bij Royal HaskoningDHV. Als advocaat heeft De Gaay Fortman zich onder andere gespecialiseerd in duurzaamheidsvraagstukken.

Chris Jordan

Fotograaf en filmmaker uit Seattle met reportages over massaconsumptie en afval. Zijn werk over Midway, waar albatrosjongen met plastic gevoerd worden, schokt de wereld.

Tjerk Wagenaar

Directeur Stichting Natuur & Milieu.

Jan Bouke Wijbrandi

Algemeen directeur UNICEF Nederland.

Hans Anker

Strafrechtadvocaat Anker & Anker Strafrechtadvocaten.

Drs. Hanno Niemeijer

Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Louis Bolk Instituut.

Jelle de Jong

Directeur IVN Natuur- en milieueducatie.

Willem Sijthoff

Eigenaar Sijthoff Media Groep, CEO Binnenlands Bestuur, Adfo Groep en Young & Connected.

Cathy Spierenburg

Founder en programma manager My Book Buddy. Adviseur kindermedia.Voorheen netmanager Z@ppelin.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.