Jaarverslagen

2015

De jaarrekening 2015 is later gereed gekomen dan andere jaren. De oorzaak hiervan is de overgang naar een rapportage conform de richtlijn 650 van de Raad van de Jaarverslaggeving. Deze richtlijn, speciaal voor fondsenwervende organisaties als de PSF, is een voorwaarde om in de toekomst voor het CBF keurmerk voor goede doelen in aanmerking te komen. Een doelstelling die door het bestuur van de PSF wordt nagestreefd.

Hiertoe is in mei 2016 een nieuwe administrateur aangetrokken die de administratie volledig opnieuw heeft ingericht. Ook diende het boekjaar 2015 geheel via deze nieuwe richtlijnen te worden ingeboekt, hetgeen veel extra tijd heeft gekost.

Momenteel is de jaarrekening weliswaar goedgekeurd door het bestuur maar nog onder controle bij de accountant. De hier gepubliceerde stukken zijn dan ook onder voorbehoud van wijzigingen.

 

2015

Jaarverslag Plastic Soup Foundation 2015

Jaarcijfers 2015 (Financiële verklaring penningmeester)
Jaarrekening 2015 


2014

Jaarverslag Plastic Soup Foundation 2014

Jaarrekening Plastic Soup Foundation 2014
Toelichting balans en exploitatie 2014


2013

Jaarverslag Plastic Soup Foundation 2013

Jaarrekening Plastic Soup Foundation 2013


2012

Jaarverslag Plastic Soup Foundation 2012

Jaarrekening Plastic Soup Foundation 2012


2011

Jaarverslag Plastic Soup Foundation 2011

Jaarrekening Plastic Soup Foundation 2011

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.