Productie en toepassingen

 • Jaarlijks wordt wereldwijd ongeveer 311 miljoen ton nieuw plastic aangemaakt. In 1950 ging het nog maar om vijf miljoen ton plastic. De productie van plastic stijgt jaarlijks met 8%.
 • De laatste tien jaar is er meer plastic geproduceerd dan in de hele twintigste eeuw.
 • Ongeveer de helft van al het plastic dat geproduceerd wordt, is voor eenmalig gebruik en wordt direct weggegooid.
 • Kleding van plastic (fleece, nylon, acryl, polyester) laten minuscule plastic vezels los bij het wassen. Bij het wassen van één kledingstuk in één wasbeurt bleek het om meer dan 1900 vezels te gaan. Deze zijn zo klein dat ze rioolwaterzuiveringsinstallaties passeren.
 • Wereldwijd worden er ongeveer 1 biljoen (1000 miljard) plastic tasjes per jaar gebruikt. Dat zijn meer dan één miljoen tasjes per minuut. Een plastic tasje heeft een gemiddelde ‘levensverwachting’ van 15 minuten.
 • De Amerikaanse NGO 5Gyres heeft de microplastics geteld in één enkel verzorgingsproduct (Neutrogena’s Deep Clean) en komt uit op 360.000 stukjes plastic. Deze spoelen bij gebruik door het doucheputje weg.
 • Sommige verzorgingsproducten zijn voor 10% gevuld met microplastics.
 • Alleen al in de Verenigde Staten worden per dag meer dan 60 miljoen plastic flessen weggegooid.
 • Om plastic te produceren wordt 8% van de wereldwijde olieproductie gebruikt;  4% daarvan is nodig om energie op te wekken om dit plastic te produceren.
 • Voor het produceren van plastics zijn grote hoeveelheden fossiele grondstoffen (aardolie, aardgas en kolen) nodig.
 • Het maken van plastic en het recyclen van plastic vergt transport en energie en dat brengt ook afval en uitstoot met zich mee.
 • Mogelijk schadelijke chemicaliën – zoals stabilisatoren, weekmakers en kleurstoffen – worden bij de productie van plastic toegevoegd om de gewenste eigenschappen te krijgen. Het risico van veel van deze stoffen met betrekking tot het milieu is niet of onvoldoende getest. We weten te weinig van langetermijneffecten van blootstelling aan een opeenstapeling van minieme doses. Ook over de vraag welke invloed deze stoffen op de gezondheid hebben bestaat onzekerheid.
 • De afvalverwerking van kunststofproducten heeft aanzienlijke consequenties voor het milieu. De meeste plastics zijn niet afbreekbaar. Op stortplaatsen zullen ze blijven liggen totdat die opgeruimd worden. De omvang van het land dat nodig is voor stortplaatsen, is overal ter wereld een toenemende zorg. Ook in Europa zijn nog altijd stortplaatsen in gebruik en vele voormalige stortplaatsen nog niet gesaneerd.
 • Slechts een klein deel van het plastic wordt gerecycled. Nieuw plastic wordt meestal van fossiele grondstoffen gemaakt, terwijl gerecyclede plastic meestal toegepast wordt in producten met minder goede eigenschappen.
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.