Peuken en filters dragen bij aan plasticsoep

Naar schatting worden er per jaar wereldwijd 6 biljoen sigaretten geproduceerd. Driekwart daarvan eindigt niet in een asbak, maar in het milieu. Peuken bevatten toxische en carcinogene stoffen. Deze stoffen komen voor een deel in het oppervlaktewater terecht. Een veel ernstiger probleem zijn de niet biologisch afbreekbare filters van plastic (cellulose-acetaatvezels). Stoffen die uit de filters lekken zijn giftig en tasten het aqua-milieu aan. Onderzoekers van de San Diego State University rapporteren hierover in het tijdschrift Current Environmental Health Reports op basis van 65 eerdere studies over ‘tabacco product waste’.

Uit die eerdere onderzoeken kwam onder andere naar voren dat filters nauwelijks helpen. Nog nooit zou zijn aangetoond dat filters de gezondheidsrisico’s van de rokers significant verlagen. De onderzoekers stellen voor dat er naast een gezondheidswaarschuwing ook een milieuwaarschuwing op de sigarettenpakjes moet komen te staan.

Artikel: NRC

Sigaret

Foto: Bigbstrd