Plastic op bodem diepzee

Voor het eerst is de bodem van de Europese diepzee onderzocht op afval. Op 32 plekken in de Atlantische Oceaan, de Noordpoolzee en de Middellandse zee werd op dieptes variërend tussen 35 meter en 4,5 kilometer het afval in kaart gebracht, gebruik makend van een op afstand bestuurbare onbemande minionderzeeër die foto’s en video’s maakte. De studie is online te lezen.

De aan de Plymouth University in Engeland verbonden onderzoekers troffen op alle onderzochte plaatsen afval aan. Het meest voorkomend is plastic (41%), spooknetten en vislijnen (34%) en verder gaat het onder andere om glas, metaal, en aardewerk, maar ook, bijvoorbeeld, een blikje Heineken bier (foto C: aangetroffen op 950 meter diepte). In de kloven bevindt zich het meeste afval, het minste op het continentale plat en op richels.

Meer informatie:
Human litter found in Europe’s deepest ocean depths