Statiegelddebat: Gekke Gerrit is lakmoesproef voor borging statiegeld

De nieuwe dumpsuper Gekke Gerrit stunt met aanbod dat uit partijhandel bestaat. De eerste vestiging is in de Amsterdamse Spaarndammerstraat. Het bedrijf streeft naar dertig vestigingen in heel Nederland. De Amsterdamse vestiging biedt Poolse grote PET-flessen Coca Cola. Maar zonder het verplichte statiegeld. En Gekke Gerrit schijnt niet de enige super te zijn die wel eens op deze manier stunt.

Wat Gekke Gerrit doet is een economisch delict. Tot 1 januari 2015 is het Productschap Dranken verplicht om toe te zien op de afspraak om verplicht statiegeld te heffen op grote PET-flessen. Daarna houdt het productschap op te bestaan en neemt de Stichting Afvalfonds Verpakkingen (StAV) deze taak over.

De StAV is van plan, zo liet staatssecretaris Mansveld de Tweede Kamer in oktober weten, een heffing op te leggen van 25 cent per grote fles die zonder statiegeld te koop wordt aangeboden. Die aanpak zou de gemaakte afspraak over statiegeld moeten borgen. Met andere woorden: de StAV moet er op toe gaan zien dat Gekke Gerrit en al die andere verkopers van grote flessen frisdrank per fles 25 cent gaan betalen en dat ook gaan afdragen. Geen gemakkelijke opgave.

Mede hierom heeft op 9 december het Tweede Kamerlid Yasemin Çegerek (PvdA) aan de staatssecretaris gevraagd of de regering kan garanderen dat ook na 1 januari 2015 (wanneer het afvalfonds dus de verplichting tot statiegeldheffing overneemt,) op alle flessen waarop nu statiegeld wordt geheven deze verplichting in stand blijft.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn er evenmin gerust op. Zij vrezen dat de kosten van de heffing (25 cent per statiegeldloze fles) gemakkelijk kunnen worden doorberekend aan de consument. Die is best bereid iets meer te betalen. Niet in de dumpsupermarkt van Gekke Gerrit, maar wel op andere locaties, zoals verkooppunten langs snelwegen. De verplichting van het heffen van statiegeld wordt zo eenvoudig afgekocht met een verhoging van de prijs per fles.

Het gevolg? De bermen van de snelwegen liggen nu al vol met drankverpakkingen waarop geen statiegeld wordt geheven. Daar komen grote PET-flessen bij. Als je het over garanties hebt, kan die van extra zwerfvuil nu al gegeven worden.