Tweede Kamer wil minder ballonnen

Een motie van de Partij voor de Dieren die de regering oproept het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen is aangenomen.

Het aannemen van deze motie is van belang, omdat hiermee wordt erkend dat het oplaten van ballonnen een probleem vormen en een bijdrage leveren aan de plastic soep. Hoe de regering invulling gaat geven aan “actieve ontmoediging” moet nog blijken.