Gevaar nanoplastics onderschat

De onderzoeksgroep van professor Bart Koelmans (Imares, Wageningen Universiteit) heeft aanwijzingen dat nanoplastics giftige stoffen 100 tot 1000 keer sterker binden dan microplastics. Bekend was al dat de extreem kleine plastic deeltjes celmembranen kunnen passeren en zo organen bereiken. Wat betekent de combinatie van beide eigenschappen? “Dan brengen nanoplastics dus extra hoge concentraties toxische stoffen rechtstreeks bij de cellen en in de weefsels van organismen.” Aldus wordt Koelmans geciteerd in Magazine over de zee van 2 februari.

In het artikel wordt er verder op gewezen dat microplastics uiteindelijk in nanoplastics uiteenvallen, dat er in verschillende producten (waaronder cosmetica) nanoplastics verwerkt worden en dat inname van veel nanoplastics onder laboratoriumomstandigheden een negatief effect hebben op het voedingsgedrag van bepaalde zeedieren.

Maar terwijl de problematiek rond microplastics op de politieke agenda staat, is dat voor nanoplastics nog lang niet het geval.