Cathy Spierenburg in CvA

Cathy Spierenburg treedt toe tot het Comité van Aanbeveling van de Plastic Soup Foundation. Zij is oprichtster, adviseur kindermedia en programmamanager bij My Book Buddy, een organisatie die lezen wil stimuleren door kinderbibliotheken op te zetten.

Voorheen was Spierenburg netmanager bij Z@appelin, maakte ze educatieve televisie in India en Sri Lanka en heeft ze het Canon van de Nederlandse Kindertelevisie gerealiseerd, een lijst met de favoriete Nederlandse kinderseries van de laatse 50 jaar.

Ook gaf Spierenburg destijds lezingen en workshops over kindermedia in en buiten Europa bij onder andere de World Summit for Children and Media in Johannesburg en heeft ze in samenwerking met Dick Bruna een bibliothekenproject opgezet voor derde wereldlanden.

De Plastic Soup Foundation is bijzonder verheugd over deze versterking van haar CvA.