Rapport Ocean Conservancy verwaarloost ‘reductie’

The Ocean Conservancy (Washington, D.C.) doet fantastisch werk: hun International Coastal Cleanup heeft in 29 jaar met ruim 10,5 miljoen vrijwilligers meer dan 87.000 ton afval van stranden verwijderd. Ook is deze organisatie een van de oprichters van de Trash Free Seas Alliance, een brede coalitie waar industrie en NGOs samenwerken om het probleem van plasticvervuiling samen op te lossen.

Volgens haar website is een van de doelstellingen van de Trash Free Seas Alliance “het reduceren, en waar mogelijk opnieuw ontwerpen, van producten en diensten die schade toebrengen aan het leven in mariene ecosystemen.”

Die doelstelling over reductie blijkt opvallend afwezig in het recent verschenen rapport van The Ocean ConservancyStemming the Tide: Land-Based Strategies for a Plastic-Free Ocean.

Het rapport is voor een groot deel gefinancierd door Coca-Cola, Dow Chemical en The American Chemistry Council en is geheel gericht op het verbeteren van afvalinzameling in vijf Aziatische landen die naar verhouding de grootste bijdrage leveren aan de plastic soep: China, Indonesië, de Filipijnen, Vietnam en Thailand. Wereldwijd komt naar schatting acht miljoen ton plastic per jaar in zee. Om de lekkage naar zee in de vijf landen te dichten worden de volgende strategieën aangedragen: optimalisatie van het afvaltransportsysteem, verbetering van het ophalen van afval, dichten van lekkage uit stortplaatsen, meer recycling en betere afvalverwerking. Volgens het rapport kunnen deze strategieën er gezamenlijk voor zorgen dat er in 2025 45% minder plastic naar de oceanen ‘lekt’.

Uiteraard hopen we dat al deze maatregelen uitgevoerd worden. In het rapport van The Ocean Conservancy staat echter niets over het reduceren van plastic afval door het overdenken van onze wegwerpmentaliteit, het verminderen van onze afhankelijkheid van plastics voor eenmalig gebruik of bijvoorbeeld door het toevoegen van waarde aan plastic via statiegeldsystemen.

Het probleem van plastic soep kan simpelweg niet opgelost worden wanneer de industrie doorgaat met de huidige onduurzame productiewijze . Om de plastic soep echt op te lossen moeten we onze aandacht veel meer richten op het begin van de productieketen. Dat is waar de productie van plastic begint, bij de plastic producenten.