32 lessen voor de toekomst

Op 18 november verscheen het boek ’32 lessen voor de toekomst’. Auteurs en specialisten uit diverse vakgebieden schreven een les voor de onder-, midden- of bovenbouw van het basisonderwijs, waarmee kinderen praktisch betrokken worden bij een duurzame wereld. In het boek zijn drie lessen over plastic soep opgenomen.
Boek 32 lessen voor de toekomst

Boek betrekt kinderen bij een duurzame wereld
Het lesboek ’32 lessen voor de toekomst’ is een initiatief om leerlingen van de basisschool – op hun eigen niveau – bij een duurzame wereld te betrekken. Het boek verschijnt in een turbulente tijd. De aarde warmt steeds verder op, de oceanen zitten vol met plastic en miljoenen mensen, onder wie ook miljoenen kinderen, zijn op drift geraakt omdat ze thuis hun leven niet meer veilig zijn. ’32 lessen voor de toekomst’ gaat op deze thema’s in en levert een praktische en optimistische bijdrage aan de nationale dialoog èn aan de kerndoelen. Daarmee geeft het invulling aan het omgaan met 21st century skills, Bildung, wetenschap en techniek en duurzaamheid in de klas.

Drie lessen over plastic soep
De Plastic Soup Foundation schreef de les ‘Trash Hunten met de klas’. In deze les verwerven leerlingen inzicht in de problematiek van plastic soep en zwerfafval door zelf onderzoek te doen in hun school- en woonomgeving. In het boek staan ook twee lessen van andere auteurs over microplastics in verzorgingsproducten en circulaire economie in relatie tot plastic soep. Ruim 5000 exemplaren van het boek worden verspreid door diverse lerarenopleidingen.

‘Dit is een belangrijke uitgave!’ Maurits Groen, oprichter WakaWaka. Uitgeroepen tot de duurzaamste Nederlander van 2015.

Boek bestellen
Het boek is voor 15 euro te bestellen bij Duurzame PABO en Veldwerk Nederland.