nanoplastics degraderen

Nanoplastics op zee

Er bestond onduidelijkheid over de vraag of microplastics met een grootte van millimeters op zee degraderen tot nanoplastics. Franse onderzoekers stellen dat ze er in geslaagd zijn aan te tonen dat die degradatie plaats vindt en wel als gevolg van zonlicht (UV). Onderzoeken naar de aanwezigheid van nanoplastics in het marine milieu bestaan niet of nauwelijks. Tot nu toe ging alle aandacht uit naar (nog net) zichtbare plastics. De Franse onderzoeksresultaten wijzen erop dat nanoplastics een onderbelicht facet is van de plastic soep en dat de potentiële gevaren van de plastic soep vanwege de nanoplastics in werkelijkheid groter en ernstiger zijn. Het onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd in Environmental Science: Nano.