microplastic microplastics

Maatregelen tegen microplastics in Noorwegen

Het Noorse onderzoeksbureau Mepex beschrijft ongeveer 50 maatregelen die genomen kunnen worden om vervuiling van microplastics tegen te gaan. De maatregelen worden per bron besproken. Ook wordt beoordeeld in hoeverre de voorgestelde maatregelen economisch en technologisch haalbaar zijn. Bronnen van microplastics zijn onder meer slijtage van banden, verf, textiel en cosmetica, verlies van pellets door de industrie of, bijvoorbeeld, rubbergranulaat voor voetbalvelden. Er moet in Noorwegen een nationaal plan komen om vervuiling van microplastics in het milieu tegen te gaan, aldus het rapport dat in opdracht van de Noorse overheid werd geschreven. Tot de generieke maatregelen horen het creëren van een wettelijke basis dat microplastics moeten worden beschouwd als een onwenselijke vorm van vervuiling, zodat het tegengaan ervan komt te vallen onder reguliere milieuwetgeving.