livers levers fish

Microplastics tasten levers van vissen aan

De inname van microplastics kan ervoor zorgen dat levers van vissen beschadigen. Dat schrijven wetenschappers van de universiteit van Californië en San Diego State University in het vakblad Nature Scientific Reports.

De onderzoekers verdeelden de vissen in drie groepen met elk een ander dieet. Gedurende twee maanden kregen vissen een plasticvrij dieet, een dieet van ‘schoon’ plastic of een dieet van plastic afkomstig uit het mariene milieu. De laatste groep deeltjes waren voorafgaand aan het experiment drie maanden in zee waardoor ze gifstoffen uit zee bevatten.

Uit de resultaten bleek dat:

  • Levers van vissen met een plastic dieet lieten symptomen van vergiftiging zien
  • Eén vis die ‘schoon’ plastic gegeten had ontwikkelde een levertumor
  • Eén vis die plastic uit zee gegeten had ontwikkelde een tumor ter grootte van een kwart van zijn lever
  • Vissen die plastic uit zee aten ontwikkelden meer leveraantasting dan vissen die ‘schoon’ plastic aten, een indicatie dat de plastics in zee gifstoffen adsorberen.

Tijdens het experiment werden natuurlijke omstandigheden nagebootst. De onderzoekers tonen daarmee aan dat dergelijke effecten waarschijnlijk ook in de natuur voorkomen. Ze concluderen dat gifstoffen via plastics in vissen kunnen ophopen en dat de vergiftigingen het gevolg is van zowel geadsorbeerde gifstoffen als plastic zelf.