zeedieren marine life

Overdracht chemicaliën naar zeedieren door microplastics relatief gering

Vaak wordt gesteld dat door dieren ingeslikte microplastics chemicaliën overdragen. Een nieuwe studie beantwoordt de vraag in welke mate ingeslikt plastic bijdraagt aan verhoogde opname van chemicaliën in zeedieren. De conclusie luidt dat het niet waarschijnlijk is dat inname van microplastics blootstelling aan waterafstotende chemicaliën vergroot. De studie is gepubliceerd in het vakblad Environmental Science and Technology.

De onderzoekers concluderen dat:

  • De hoeveelheid plastic in zee verwaarloosbaar klein is ten opzichte van andere aanwezige bronnen (media) die chemicaliën kunnen overdragen
  • De hoeveelheid giftige chemicaliën van plastic verwaarloosbaar klein is vergeleken met de hoeveelheid bij andere media
  • Overdracht via natuurlijke prooi een veel grotere rol speelt in de accumulatie van toxische stoffen.

Nanoplastics worden beschouwd als een van de onzekere factoren. Nanoplastics en hun potentiële gevaren waren geen onderwerp van deze studie. De onderzoekers benadrukken dat hun conclusie (dat de bijdrage aan de opeenhoping van chemische stoffen bij zeedieren door inname van microplastics waarschijnlijk gering is) allerminst betekent dat plastics geen destructief effect hebben op het zeeleven.