Food chain voedselketen

Voedselketen van plastic

Onderzoekers van de universiteit in Lund (Zweden) hebben aangetoond dat nanoplastics zich door de voedselketen kunnen verplaatsen en een effect hebben op de dieren die bovenaan de keten staan.  Hun onderzoeksresultaten verschenen in het vakblad PLOS ONE.

De vissen werden verdeeld in twee groepen; een groep die wel plastic te eten kreeg (groep 1) en een groep met normaal voer (groep 2). Beide groepen vis kregen weinig plankton te eten, zodat de vissen hun natuurlijke reserves moesten aanspreken en gewicht zouden verliezen.

De onderzoekers constateerden enkele verschillen tussen beide groepen:

  • Vissen die plastic aten bewogen langzamer dan de vissen in de groep zonder plastic. De eerste groep deed er ook twee keer zo lang over om hun voedsel te consumeren.
  • De triglyceriden (vet) /cholesterol verhouding was na 22 dagen heel laag in de tweede groep, terwijl in de eerste groep slechts een kleine vermindering werd waargenomen.
  • Cholesterolconcentraties werden na 22 dagen opgeslagen in spieren en lever van de tweede groep vissen.
  • Tegen het einde van het experiment ging het gewichtsverlies van de tweede groep door, terwijl de eerste groep aan gewicht toenam.

Verschillen tussen de beide groepen vis wijzen op een ontwrichting van de vetstofwisseling. Nanoplastics van polystyreen lijken ervoor te zorgen dat vetstofwisseling in de eerste groep vissen deze vissen minder gevoelig maakt voor verhongering. De verschillen tussen beide groepen traden op na dag 22 van het experiment. Dat wijst er mogelijk op dat nanoplastics zich eerst moeten ophopen in het lichaam voordat er gevolgen waarneembaar zijn.