zeevogels seabirds

Zeevogels adsorberen vlamvertragers uit oceaanplastic

Wetenschappers van drie Japanse universiteiten hebben een verband gelegd tussen chemicaliën in weefsel van zeevogels en plastics in hun maag. Het artikel verscheen in Environmental Science and Technology.

Plastic producten bevatten additieven zoals de vlamvertrager polybroom difenylether (PBDE) die kunnen lekken naar hun omgeving. Deze stoffen worden in vogels aangetroffen. De vraag is hoe dat gebeurt; worden ze blootgesteld via direct ingeslikt plastic of via hun prooi? Om hier antwoord op te geven analyseerden de onderzoekers achttien zeevogels. De resultaten laten zien dat bij drie vogels een aanwijzing gevonden werd voor directe overdracht van in plastic voorkomende chemicaliën naar hun weefsel.

Om de wijze waarop die overdracht plaatsvindt beter te begrijpen, werd gekeken naar het lekken van die stoffen in verschillende vloeistoffen, waaronder zogeheten maagolie van de zeevogels. Vervolgexperimenten lieten zien dat:

  • Alleen minieme hoeveelheden lekken in gedestilleerd water, zeewater en en pepsine, een spijsverteringsenzym
  • Terwijl het lekken 20 maal zo groot was in maagolie en 50 maal zo groot in visolie (een belangrijk component van maagolie).

Theoretische berekeningen gebaseerd op deze experimenten in combinatie met veldstudies suggereren dat blootstelling van chemicaliën via plastic waarschijnlijker is dan blootstelling via prooi. De onderzoekers benadrukken dat andere vloeistoffen als gal ook het lekken van chemicaliën kunnen vergemakkelijken en de ophoping van vlamvertragers uit ingeslikt plastic kunnen bevorderen.