BPA
,

“Ziekenhuizen moeten BPA-vrij”

Het gebruik van de chemische stof Bisphenol-A (BPA) komt steeds verder onder druk te staan. BPA wordt aan veel plastic toegevoegd en kan de hormoonhuishouding verstoren. Vooral zwangere vrouwen zijn een risicogroep. Behalve BPA gaat het ook om weekmakers (DEHP).

Dit voorjaar heeft het RIVM BPA opnieuw beoordeeld en concludeert dat er voldoende aanleiding is tot verdere aanscherping van de Europese normen.

Minister Schippers (VVD) van Volksgezondheid reageerde. Het kabinet gaat zich ervoor inzetten dat het gebruik van BPA verminderd wordt en dat producenten veiligere alternatieven gaan ontwikkelen. Ook wordt de voorlichting aan zwangere vrouwen uitgebreid.

Een kinderarts, toxicoloog en oncoloog willen daar niet op wachten. Zij luiden nu de alarmbel in het vakblad Medisch Contact en bepleiten dat:

  • Alle hulpmiddelen in ziekenhuizen BPA- en DEHP-vrij moeten worden
  • De overheid nog meer maatregelen moet nemen.

De auteurs stellen dat ongeveer 80 ziekten in verband kunnen worden gebracht met blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en dat daar toenemend bewijs voor is. Hieronder zijn zaadbalkanker, obesitas en voorplantingsstoornissen. Een causaal verband is echter niet aangetoond (je kunt namelijk geen onderzoek doen met  een controlegroep die vrij is van blootstelling aan deze stoffen, omdat iedereen er in het dagelijks leven aan wordt blootgesteld).(2016, 19 mei)

Foto David McNew/Getty Images