Kamervragen
,

Kamervragen over enorme verspilling door single use plastic plantentray

Kamerlid Yasemin Çegerek (PvdA) heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma van milieu over het gebruik van plastic single use trays in de sierteeltsector. Directe aanleiding daarvoor is het onderzoek van de Plastic Soup Foundation en de vaststelling dat de nu gebruikte eenmalige trays allesbehalve duurzaam zijn. Jaarlijks worden 180 miljoen plastic single use trays gebruikt waarvan 90% naar het buitenland geëxporteerd wordt. Dit strookt niet met de ambitieuze doelstellingen die de Nederlandse regering nastreeft wat betreft de Circulaire Economie.

De PvdA wil weten of de staatssecretaris de mening deelt dat het jaarlijks verspillen van miljoenen plastic trays onnodig is en het milieu onnodig belast, en of zij mogelijkheden ziet om een meer duurzame situatie te bereiken. Behoort, bijvoorbeeld, een verbod van de single use tray tot de mogelijkheden, vergelijkbaar met het verbod op de gratis plastic tasjes? Is de staatssecretaris bereid om onderzoek te doen naar vergelijkbare producten, dat wil zeggen naar producten die grote hoeveelheden plastic afval veroorzaken omdat ze eenmalig gebruikt worden, terwijl alternatieven beschikbaar zijn? In dit geval kan grote milieuwinst geboekt worden door de introductie van een meermalig te gebruiken tray waarop een retourpremie van toepassing is.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Ik ben verheugd dat de Tweede Kamer dit door ons gesignaleerde probleem direct serieus neemt. Nu is het te hopen dat de staatssecretaris van milieu stappen neemt opdat de eenmalig gebruikte plantentray spoedig verleden tijd is. Nederland is wereldleider op het gebied van de sierteelt. Daarom kan juist ons land hier het verschil maken en als voorbeeld fungeren voor de wereld.”