Plastiglomeraat in Museon

Het Haagse Museon heeft een nieuwe permanente tentoonstelling: One Planet. Uitgangspunt vormen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Bezoekers worden uitgedaagd om na te denken over actuele vraagstukken, waaronder vervuiling en schoon water. Pronkstuk is een groot stuk plastiglomeraat gevonden op Kamilo Beach in Hawaii.

Deze nieuwe steensoort werd in 2014 voor het eerst officieel beschreven. De naam is een samenvoeging van plastic en conglomeraat, de geologische naam voor aaneen gekit sediment. Smeltend plastic vermengde zich met ander materiaal, zoals koraal, lavasteen of schelpen, en vormt zo een nieuwe steensoort.

Afgelopen augustus hebben geologen op een internationaal congres van geologen voorgesteld om officieel afscheid te nemen van het Holoceen, het tijdperk dat ruim 11.000 jaar geduurd heeft. De mens heeft een dermate grote invloed op de aarde dat we nu in het Antropoceen beland zijn. Plastic, dat overal ter wereld wordt aangetroffen, is daarvoor een van de indicatoren. De (micro)plastics zullen uiteindelijk kenmerkend zijn voor de geologische lagen die zich nu vormen.

Het stuk plastiglomeraat heeft bijzonder veel zeggingskracht. Je leest er uit af dat er eeuwig sprake zal zijn van plastic vervuiling. Zonder twijfel stemt het de bezoekers tot nadenken.

Foto: Museon