“Verbod op gratis tassen van alle materialen”

Amsterdam, 26 oktober 2016 – Een goed voorstel gebaseerd op foute argumentatie. Dat is de kortst denkbare reactie op de petitie die de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) 25 oktober aanbood aan de Tweede Kamer. De NRK wil het bestaande verbod op gratis plastic tassen uitbreiden naar tassen van andere materialen.

Het verbod op het gratis verstrekken van plastic tassen heeft het afgelopen jaar geleid tot een geschatte gemiddelde afname van 60%. Verbieden van gratis plastic tassen is daarmee een succesvol instrument gebleken in de reductie van (zwerf)plastic. Maar er is een schaduwzijde; het aantal papieren tassen dat sindsdien gratis verstrekt wordt, nam toe en ook de papieren tas heeft milieunadelen.

Het is de NRK vooral om een gelijk speelveld te doen. Wanneer niet betaald hoeft te worden voor de papieren of katoenen tas, hebben die tassen een concurrentievoordeel en worden er minder plastic tassen verkocht.

NRK Verpakkingen blundert daarbij door de plastic tas wederom te presenteren als de tas met “de laagste overall milieu-impact”. De meetmethode waarop de brancheorganisatie zich baseert, negeert namelijk de schade die plastic in het milieu veroorzaakt. Geen rekening werd gehouden met het feit dat papier in de natuur afbreekt, maar plastic niet. Eerder werd de NRK hiervoor al op de vingers getikt. Het is daarom betreurenswaardig dat de brancheorganisatie opnieuw de zogenaamde milieuwinst van plastic als argument denkt te kunnen gebruiken.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Alle verpakkingsmateriaal van welke aard dan ook heeft een impact op het milieu, en vooral de verpakkingen die eenmalig gebruikt worden. We ondersteunen het voorstel voor een verbod op gratis tassen van ander materiaal dan plastic, maar pleiten meteen voor verdere uitbreiding van dit principe, bij voorkeur door het invoeren van een nieuwe verpakkingsheffing. Eenmalig is schandalig en daar moet inderdaad een prijskaartje aan gehangen worden.”

Foto: NRK Verpakkingen