Hormoonverstorende stoffen hormone disrupting
,

Hormoonverstorende stoffen in urine parlementariërs

Nederlandse parlementariërs hebben stoffen in hun lichaam die bewezen schadelijk zijn voor de gezondheid. Het gaat om de hormoonverstorende stoffen BPA en ftalaten, waarvan er enkele op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen voorkomen. De stoffen zijn afkomstig uit plastic en hebben een negatief effect op vruchtbaarheid en ontwikkeling van organen van het ongeboren kind, jonge kinderen en pubers. Het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit onderzocht urinemonsters van vier parlementariërs in opdracht van Wemos, een organisatie die als doelstelling heeft dat het recht op gezondheid van ieder mens wordt gewaarborgd. Uit het onderzoek blijkt dat:

  • Bij alle vier de parlementariërs deze stoffen worden aangetroffen
  • Iedereen continu blootgesteld wordt aan deze stoffen en daarmee risico loopt op gezondheidsschade op lange termijn
  • De blootstelling niet te vermijden is, ook al leef je gezond en bewust
  • De uitkomsten in overeenstemming zijn met internationaal onderzoek
  • De enige echte oplossing een verbod op deze stoffen is.

Wemos pleit voor strenge(re) regelgeving, zoals een verbod op hormoonverstorende stoffen. De organisatie is van mening dat mensen met name niet via voedsel in contact mogen komen met deze gewraakte stoffen. TV programma Radar besteedde op 14 november aandacht aan het onderzoek. Eerder dit jaar publiceerde het RIVM een rapport over hormoonverstorende stoffen en deed aanbevelingen voor extra maatregelen.