, , , ,

Bijna driekwart van afval in oceanen is plastic

De hoeveelheid plastic in het mariene milieu is nauwkeurig in kaart gebracht. Van al het afval in de oceanen bestaat bijna 75 procent uit plastic en kunststof visnetten. Duitse onderzoekers hebben daarvoor de gegevens uit honderden rapporten bij elkaar en in kaart gebracht.

Er zijn meer dan tien miljard afval items per vierkante kilometer in de meest vervuilde gebieden. Dat zijn stranden en kustwateren van Jordanië en Zuid-Korea. Doordat plastic uiteenvalt onder de invloed van zonlicht en golfslag gaat het vooral om microplastics.

Tenminste 1250 mariene diersoorten ondervinden hinder van plastic, verdeeld over bijna alle plaatsen in de mariene voedselketen; van bacteriën tot walvissen. De groepen die het zwaarst getroffen worden door plastic zijn zeevogels, vissen, kreeftachtigen en zoogdieren. Groepen zoals sponzen, anemonen, wormen en andere ongewervelden hebben volgens het onderzoek in minder last van plastic.

Dieren hebben op verschillende manieren last van plastic. Het vaakst komt voor dat ze in plastic verstrikt raken, gevolgd door inslikken en het gebruiken van plastic afval als schuilplaats. Verstrikking en inslikken leiden onder andere tot verwondingen, beperkte bewegingsvrijheid en in veel gevallen tot de dood.

De Plastic Soup Foundation is van mening dat er fundamentele oplossingen nodig zijn waarbij al tijdens het ontwerp van plastic producten rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de natuur. Daarnaast moet lekkage van afval naar het milieu zoveel mogelijk voorkomen worden.