Veel giftige stoffen in speelgoed

Speelgoed gemaakt van gerecycled plastic bevat de giftige vlamvertragers OctaBDE, DecaBDE en HBCD. Dat blijkt uit nieuw gepubliceerd onderzoek van het International POPs Elimination Network (IPEN) naar producten uit 26 verschillende landen, waaronder Nederland.

Hoge concentraties van de giftige stoffen werden onder andere gevonden in Rubiks Kubussen. 90% van de onderzochte kubussen bevatte OctaBDE en/of DecaBDE. Deze giftige chemicaliën komen in het speelgoed terecht wanneer omhulsels van elektronische apparaten meegenomen worden in het recycling proces.

De stoffen zijn gevaarlijk voor de volksgezondheid en met name voor die van kinderen. Ze kunnen het zenuwstelsel, de hormoonhuishouding en het voortplantingsstelsel aantasten en negatieve gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling van kinderen. In de Europese Unie is het gebruik van schadelijke vlamvertragers verboden. Plastic recycling gebeurt echter vaak in Afrikaanse of Aziatische landen waar de regels op dergelijke chemicaliën minder streng zijn en op die manier blijven de stoffen terugkomen in de keten.

IPEN raadt in zijn rapport aan dat producten gemaakt van gerecycled plastic geen hoge concentraties vlamvertragers mogen bevatten. De omhulsels van elektronica moeten worden verwijderd voordat recycling plaatsvindt en er moeten wereldwijd strengere limieten komen voor gevaarlijke stoffen. Binnenkort wordt dit probleem besproken op een bijeenkomst in het kader van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.