kunstgras sports fields
, ,

Europa wil schone en veilige kunstgras velden

Europa wil dat er strengere normen komen voor het gebruik van rubberkorrels op kunstgras sportvelden. De gehaltes aan kankerverwekkende PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in de stoffen moet teruggedrongen worden tot onder de veilige grens.

Er heerst de laatste jaren nogal wat discussie rond het gebruik van deze rubberkorrels. In december 2016 concludeerde het RIVM na nieuw onderzoek dat het veilig en verantwoord is om te sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Het onderzoeksinstituut adviseerde daarentegen wel om de Europese norm voor rubbergranulaat bij te stellen, zodat de eisen strenger worden. De hoeveelheid PAK’s in de korrels ligt onder de Europese norm voor de mengsels van stoffen maar boven die voor consumentenproducten.

Ook het European Chemicals Agency (ECHA) bracht een rapport uit waarin gezegd wordt dat er ‘weinig reden tot zorg’ is. Het instituut sloot de kans op kanker echter niet uit. Het advies van ECHA is dan ook om kleding en schoenen meteen uit te trekken en te douchen na contact met het granulaat.

Voor speelgoed zijn de Europese richtlijnen met betrekking tot PAK’s een stuk strenger. De Europese Commissie heeft aangegeven dat de normen voor rubbergranulaat net zo streng moeten worden als die voor speelgoed. D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy is daar blij mee zegt hij tegen het Algemeen Dagblad: “Spelers in het jeugdvoetbal komen net zoveel met de korrels in aanraking als andere kinderen met speelgoed.

Vorig jaar adviseerde de Plastic Soup Foundation al om te stoppen met kunstgras sportvelden; vanwege zowel milieuvervuiling als de mogelijke gezondheidseffecten.  Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Er is alle reden om helemaal te stoppen kunstgras sportvelden en weer gewoon op natuurlijk gras te gaan spelen. Onze boodschap is simpel: Stop met de kunstgras sportvelden.”