new figures
, ,

Nieuwe cijfers over plastic soup

Sinds de grootschalige introductie van plastic na de Tweede Wereldoorlog is er in totaal 8,3 miljard ton geproduceerd. Daarvan is 6,3 miljard ton afval geworden. Van dat afvalplastic werd slechts 9% gerecycled en is 12% verbrand. De resterende 79% kwam terecht op stortplaatsen of in het milieu. De wereldproductie steeg van 2 miljoen ton in 1950 tot meer dan 400 miljoen ton 2015. Ongeveer de helft daarvan werd in de afgelopen 13 jaar geproduceerd. Als de huidige trend doorgaat is er rond 2050 sprake van circa 12 miljard ton plastic op stortplaatsen en in het milieu. Het is voor het eerst dat er een schatting gemaakt is van de wereldproductie van plastic en wat daarmee gebeurd is. Het Amerikaanse onderzoek verscheen in  Science Advances.

Geen van de plastics die op grote schaal geproduceerd worden, breekt af in het milieu. Van de 9% die gerecycled wordt, werd slechts 10% eerder gerecycled. Recycling vertraagt weliswaar het tempo waarmee plastic in het milieu komt, maar voorkomt dat niet. Voor de plastic soup is recycling daarom geen oplossing.

Infographic plastic waste - Science Advances

 

Lees in ons dossier Wat doen we met plastic afval? meer over dit onderwerp.