statiegeld
, , ,

Taboe op statiegeld verdampt

Nu het besef doordringt dat alles op alles gezet moet worden om de plastic soup te bestrijden, komt er steeds meer belangstelling voor statiegeld op drankverpakkingen. Dankzij statiegeld ontstaat er weinig afval, omdat vrijwel alle flesjes en blikjes weer worden ingeleverd. Die kunnen als gescheiden afvalstroom optimaal worden hergebruikt of gerecycled. Statiegeld is een beproefd instrument om de gewenste circulaire economie te bevorderen. Zie hier een Engelstalige video met uitleg over statiegeld.

Dat het taboe op statiegeld daadwerkelijk verdampt, blijkt uit twee recente plannen.

Op de top van de twintig machtigste economieën, die afgelopen juli in Hamburg werd gehouden, werd het “G20 Action Plan on Marine Litter” aangenomen. In dit plan worden beleidsinstrumenten door de grootste economieën omarmd om plastic vervuiling te voorkomen en te reduceren, waaronder invoering van deposit schemes (statiegeld). Het is opmerkelijk dat statiegeld als beleidsinstrument expliciet genoemd wordt. Tot voor kort was dat niet denkbaar vanwege het verzet en de lobby van machtige frisdrankbedrijven.

Nadat Coca-Cola begin 2017 haar strijd tegen de voorgenomen invoering van statiegeld in Schotland opgaf, heeft het bedrijf in juli een plan gepresenteerd om in het Verenigd Koninkrijk meer flesjes en blikjes in te zamelen voor recycling. Dat plan (Sustainable Packaging Strategy) bestaat uit drie pijlers. Naast de vanouds bekende pijlers (innovatie van verpakkingen en voorlichting aan consumenten) is er een verrassende derde pijler: hervorming van het recycling-systeem om hogere doelen te halen. Het staat er nog verborgen, afgekort en tussen haakjes, maar “(DRS)” — Deposit Return Schemes — zijn opeens integraal onderdeel geworden van het bedrijfsbeleid.

Dat geeft hoop.