CPB: “Meer plastic inzamelen helpt niet in strijd tegen plastic soup.”

Den Haag, 20 september 2017 – In de wereld van de afvalverwerking heet de plasticinzameling in Nederland (Plastic Heroes) een groot succes te zijn. Er wordt namelijk veel meer plastic ingezameld dan aanvankelijk geschat. Burgers zijn inmiddels gewend plastic te scheiden en gemeentes stimuleren het. Recycling van het plastic zou bijdragen aan de gewenste reductie van CO2 en de consument zou bewuster met plastic omgaan. Plastic Heroes zou een schoolvoorbeeld zijn van de circulaire economie, het hergebruik van afval.

Het vandaag verschenen onderzoeksrapport van het Centraal Planbureau (CBP), “De circulaire economie van kunststof: van grondstoffen tot afval” oordeelt tegenovergesteld en prikt de mythe door. Nog meer plastic inzamelen levert slechts een zeer beperkte milieuwinst op. Het plastic dat nu al wordt ingezameld is van matige tot slechte kwaliteit en daardoor beperkt bruikbaar, vooral ook door de toevoeging van folies. De kosten zijn “belangrijk hoger dan de marktprijs”. Er is geen directe relatie tussen het inzamelen van het plastic en de hoeveelheid zwerfafval. Met andere woorden: in de strijd tegen de plastic soup is Plastic Heroes geen effectief middel. Bioplastics bieden daarnaast slechts een heel beperkt alternatief voor de milieunadelen van kunststof.

Het CPB, dat de plastic soup 32 keer noemt in zijn rapport, signaleert aanknopingspunten die mogelijk kansrijk zijn om de plastic soup tegen te gaan. Uitbreiding van het statiegeldsysteem wordt prominent genoemd, naast technieken om plastic uit het water te filteren en (internationale) regels die het gebruik van plastic in verzorgingsproducten moeten tegengaan. Het niveau van recycling zou verbeterd moeten worden, onder andere door het ingezamelde plastic te sorteren op betere kwaliteit.

De tendens om het restafval van burgers te verminderen door beter te scheiden, heeft zelfs een negatief effect op de plastic soup. Het invoeren van tarieven voor restafval heeft namelijk als bijkomend negatief effect, dat mensen plastic afval gaan mengen met GFT. Dat plastic komt in de compost terecht die van de GFT gemaakt wordt en eindigt in het grondwater. Daarmee wordt het juist een belangrijke bron van plastic soup.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Het CPB slaat de spijker keihard op de juiste kop. De discussie over circulaire economie en inzameling van plastic is altijd gevoerd vanuit de belangen van de industrie, nauwelijks vanuit het milieubelang. Wij zijn verheugd dat het Centraal Planbureau bestaande mythes doorprikt en opschrijft waar het op staat. Recycling biedt geen totaaloplossing voor de plastic soup, maar kan wel leiden tot de reductie van virgin plastics. Daarbij is de keuze voor recycling van hoogwaardig plastic essentieel. De uitbreiding van statiegeld is met dit rapport geen vraag meer, maar een must .”

Zie hier de uitzending van EenVandaag over het item.