Hormone disruptors in human brains

Hormoonverstoorders bereiken menselijk brein

Amsterdam, 20 september 2017 – Mensen worden continu blootgesteld aan Bisphenol-A (BPA) en flalaten (weekmakers) uit plastic. Ongeveer 80 ziekten worden in verband gebracht met blootstelling aan hormoonverstorende stoffen of Endocrine Disrupting Chemicals (EDC’s). De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2012 in haar rapport State of the science of endocrine-disrupting chemicals al gewaarschuwd voor mogelijke kankerverwekkende eigenschappen van hormoonverstoorders en concludeert dat deze stoffen een mondiale bedreiging zijn voor de volksgezondheid.

Nieuw wetenschappelijk bewijs

Voor het eerst is nu aangetoond dat hormoonverstorende stoffen zich in het menselijk brein kunnen nestelen. Men ging er altijd vanuit dat vluchtige stoffen (zoals parabenen en fenolen) zich niet kunnen ophopen. Het tegendeel blijkt het geval. Een internationaal onderzoek, onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen, heeft hormoonverstoorders in menselijk hersenweefsel aangetoond die het lichaam niet verlaten. De resultaten zijn in september gepubliceerd in het vaktijdschrift Environmental Research and Public Health.

Het nieuwe wetenschappelijk bewijs komt op het moment dat de milieucommissie van het Europees Parlement op 28 september over het voorstel van de Europese Unie om EDC’s te reguleren aan de hand van criteria discussieert. Tegen het voorstel van de Europese Commissie is veel protest gerezen, onder andere omdat het de lat van de bewijslast erg hoog legt. Afgelopen juni hebben de Endocrine Society, de European Society of Endocrinology en de European Society for Paediatric Endocrinology zich nog uiterst kritisch uitgelaten over het voorstel in een gezamenlijke verklaring. Het Europees Parlement kan de Europese Commissie dwingen om het voorstel te herzien.

Petitie

Via de site van EDC Free Europe kan een petitie worden getekend waarin het Europees Parlement wordt opgeroepen EDC’s te verbieden en veel strengere regelgeving te omarmen. Teken hier!