“Kraanwater wereldwijd vervuild met plastic microvezels”

Is kraanwater vervuild met microplastics? We treffen ze immers aan in oceanen, rivieren, meren en in de lucht. Deze vraag werd gesteld door Orb , waarna de University of Minnesota School of Public Health 159 monsters van een halve liter kraanwater onderzocht uit steden in vijf continenten. Meer dan 80% van de monsters bleek vervuild met plastic microvezels. Het betreft het eerste vergelijkende onderzoek naar plasticvervuiling van kraanwater in wereldsteden. Orb Media is een onafhankelijke journalistieke organisatie die wereldproblemen aan de kaak stelt.

Het gemiddelde aantal vezels per monster varieerde van 4,8 in de VS tot 1,9 in Europa, aldus The Guardian. De vezels waren tussen de 0,1 tot 5 mm lang en de meeste waren blauw, zwart, bruin of transparant.

In de Verenigde Staten werd de hoogste graad van vervuiling aangetroffen. In 94% van de onderzochte gevallen werden microvezels aangetroffen. Een van de verklaringen voor dit hoge percentage is dat er vezels vrijkomen door drogers. In 80% van de huishoudens in de VS staat een droger die meestal ventileert in de open lucht. In Europa werd het laagste percentage aangetroffen: hier werd in 73% van de monsters microplastics aangetroffen.

De microvezels zijn afkomstig van slijtage van kleding, stoffering en tapijten en kunnen het leidingwater bereiken door vervuiling van lokale waterbronnen, bijvoorbeeld door fall-out via de atmosfeer. Microvezels in drinkwater laten vooral zien hoever plastic is doorgedrongen is in ons leven. Over de gevolgen voor de gezondheid is nog weinig bekend.

Om vervuiling tijdens het onderzoek te voorkomen, werd een strikt protocol gevolgd. Volgens de onderzoekers is er alle reden om met grotere aantallen monsters opnieuw te testen, “Our results demonstrate the need for further investigation”.

Er werden geen monsters uit Nederland geanalyseerd. Lees hier over de stand van het onderzoek in Nederland.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Dat er in de hele wereld microvezels in drinkwater worden aangetroffen is een bijzonder alarmerend bericht. Van groot belang is om vast te stellen of de cijfers kloppen, om de bronnen van vervuiling te achterhalen en om onderzoek te doen naar mogelijke schadelijke gevolgen voor mensen.”