Precious Plastic: Open Source Succesverhaal

Eindhoven, 28 oktober 2017 – Bijna wekelijks opent ergens in de wereld een werkplaats waar lokaal afvalplastic gerecycled wordt. Het concept van Precious Plastic, een initiatief van industrieel ontwerper Dave Hakkens, is een groot succes, vooral in ontwikkelingslanden. Precious Plastic heeft een machine ontworpen waarmee mensen zelf plastic kunnen recyclen. Hakkens deelt alle bouwtekeningen op zijn site waarop bijvoorbeeld ook gedetailleerde instructiefilmpjes staan. Door het principe van open source (gratis informatieoverdracht) zo ver mogelijk door te voeren, wordt de drempel laag gehouden voor mensen die lokaal een business willen beginnen.

Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, die vandaag eindigt, presenteerde Hakkens de derde versie van zijn machine. Uitganspunt is een zeecontainer. Die wordt zo ingericht dat aan de ene kant afvalplastic wordt ingenomen. Het plastic wordt vermalen, verhit en in mallen geperst. Aan de andere kant van de container worden de nieuwe producten verkocht. Op deze manier krijgt afval weer waarde: Plastic trash goes in, valuable items out.

Op een interactieve wereldkaart zijn alle werkplaatsen te zien. Dat zijn er al bijna 200. Mensen adviseren en helpen elkaar. Rond Precious Plastic is een hele community ontstaan.

Tijdens de Dutch Design Week was er een competitie tussen inspirerende jonge ontwerpers, de Toekomstbouwers, door de VPRO georganiseerd. De Plastic Soup Foundation feliciteert Hakkens van harte met het winnen van de competitie en de hoofdprijs van 10.000€; een geweldige stimulans om met Precious Plastic door te gaan.