Verenigde Naties United Nations

Verenigde Naties moet kiezen voor internationaal verdrag tegen plastic vervuiling

Amsterdam, 23 oktober 2017 – De Verenigde Naties beschouwt de plastic soup als een van de grootste milieuproblemen waar de wereld mee te kampen heeft. De schade die afvalplastic in toenemende mate veroorzaakt aan het leven op zee, maar ook aan samenleving en economie, is onaanvaardbaar hoog.

Duidelijk is dat de wereld nog niet in staat is om de plastic vervuiling te beteugelen. Dat heeft onder andere te maken met de afspraken die landen met elkaar maken, al dan niet binnen het raamwerk van de Verenigde Naties. De vorige vergadering van de United Nations Environment Assembly (UNEA), waar alle milieuministers bij elkaar komen, vroeg om die reden om een overzicht van de internationale regelgeving. Hoe effectief zijn de bestaande verdragen? Wat zijn de tekortkomingen? En wat zijn mogelijke oplossingen? Het rapport dat antwoord geeft op deze vragen speelt een belangrijke rol op de komende UNEA vergadering, die begin december in Nairobi, Kenia plaatsvindt.

Het rapport, met de lange titel “Combating marine plastic litter and microplastics: An assessment of the effectiveness of relevant international, regional and subregional governance strategies and approaches”, brengt de lappendeken van bestaande verdragen in kaart. Elk verdrag heeft zo zijn eigen aandachtspunten en doelstellingen. Er bestaan echter nog geen internationale afspraken met bindende verplichtingen specifiek gericht op het verminderen van plastic afval in zee, laat staan het verminderen van de wereld plastic productie.

Het rapport legt de vergadering twee opties voor om in dat gemis te voorzien; aanpassing van bestaande verdragen of een nieuw internationaal verdrag specifiek gericht op het bestrijden van de plastic vervuiling. De wereldgemeenschap heeft in december de kans om hiervoor te kiezen. Zo’n verdrag kan dan binnen drie of vier jaar in werking treden.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “De plastic soup is alleen te bestrijden wanneer alle landen goed samenwerken en er internationaal bindende afspraken worden gemaakt, niet alleen tussen landen maar ook met de industrie. De wereldgemeenschap heeft nu de kans die weg in te slaan. Er is geen moment te verliezen. Ik ben er ook trots op dat de Plastic Soup Foundation deze weg heeft helpen voorbereiden door zitting te nemen in een internationale adviesgroep.”