Miljoenen microvezels in afvalwater per wasbeurt

Amsterdam, 24 november 2017 – Per wasbeurt van 5 kilo komen tussen de 600.000 en 17.700.000 microvezels vrij, overeen komend met 0,43 tot 1,27 gram aan gewicht. Die vezels spoelen mee met het afvalwater en de meeste ervan komen in het oppervlaktewater terecht, omdat waterzuiveringsinstallaties er niet op gebouwd zijn ze tegen te houden. De vezels zijn uiterst klein en het zijn er eindeloos veel. Daardoor komen ze relatief gemakkelijk in de voedselketen terecht. Dit is een van de hoofdconclusies van het Europese Mermaids Life+ project. Resultaten zijn nu gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Pollution.

De International Union for Conservation of Nature (IUCN) schat in een recent rapport dat 35% van alle primaire microplastics in de oceanen afkomstig is van synthetisch textiel dat machinaal gewassen wordt. Het gaat om de grootste bron van microplastics, met slijtage van autobanden (28%) op de tweede plaats.

Hoeveel plastic microvezels komen er vrij tijdens één wasbeurt en maakt het uit hoe en wat je wast? De Italiaanse en Spaanse onderzoekers ontwikkelden een analysemethode gebaseerd op het scannen van een filter (maaswijdte 5 µm) met behulp van een elektronen microscoop. Daarmee kunnen de vrijgelaten vezels na een wasbeurt vrij nauwkeurig geteld worden. Dankzij deze methode kon nagegaan worden of het uitmaakt met welke temperatuur je wast, wat voor wasmiddel je gebruikt en of de soort kunststof en de manier waarop het gemaakt is (geweven of geknoopt) uitmaakt.

Het Mermaids onderzoek toont aan dat geweven polyester textiel de meeste microvezels loslaten ten opzichte van geknoopt polyester en geweven polypropyleen. Zowel waspoeder als vloeibaar wasmiddelen vergroot het aantal vezels ten opzichte van wassen met alleen water. Gebruik van een vloeibaar wasmiddel is weer gunstiger dan waspoeder. Er blijkt een groot verschil te zijn tussen het wel of niet gebruiken van wasverzachter. Wasverzachter reduceert het aantal vezels met meer dan 35%. Verder hebben, onafhankelijk van het soort kunststof, hogere temperaturen, langere wasduur en hardheid van het water een negatieve invloed. Je kunt beter vloeibaar wasmiddel gebruiken dan waspoeder en ook thuis was genereert minder vezels dan industrieel wassen.

De Nederlandse overheid gaat na welke beleidsmaatregelen genomen kunnen worden voor drie andere bronnen van microplastics; banden, verf en schoonmaakmiddelen. Textiel werd buiten beschouwing gelaten omdat er door het Mermaids project al onderzoek naar gedaan werd. Uit het nu gepubliceerde artikel zijn inderdaad enkele beleidsmaatregelen af te leiden die tot een flinke reductie van het aantal microvezels zullen leiden. De drie meest voor de hand liggende zijn:

  • het bevorderen van vloeibaar wasmiddel ten opzichte van waspoeders
  • het gebruik van wasverzachter
  • het stellen van eisen aan de samenstelling van kunststof textiel.

Maar al zouden deze maatregelen genomen worden, dan bieden ze nog lang geen echte oplossing voor het probleem.

 

Foto: Mermaids onderzoek.