Plastics Strategy van Europese Commissie zwaar onvoldoende

Amsterdam, 8 november 2017 – Naar verwachting zal de Europese Commissie haar visie op plastic volgende maand publiceren. De Strategy on Plastics in a Circular Economy wordt al lang verwacht en moet richting geven aan het Europese plasticbeleid voor de komende decennia. De gelekte concepttekst geeft de visie van de Commissie prijs. In een open brief aan Eurocommissaris Timmermans reageert de Plastic Soup Foundation: het voorgenomen plasticbeleid is zwaar onder de maat en zal niet helpen om de voortgaande plasticvervuiling te beteugelen.

Kernpunt van deze Plastics Strategy is dat de productie van plastic ongehinderd doorgang vindt, en dat de recycling van afvalplastic sterk verbeterd moet worden. Lekkage naar het milieu is een erkend probleem en moet worden voorkomen door effectievere afvalinzameling en gedragscampagnes.

In haar brief stelt de Plastic Soup Foundation dat, om plasticvervuiling te voorkomen, reductiedoelstellingen de beste aanpak is. Met name plastic dat eenmalig gebruikt wordt (de zogeheten single-use plastics) moet drastisch worden ingeperkt door regelgeving. De Richtlijn Verpakkingen en verpakkingsafval biedt mogelijkheden om per item de productie van plastic te beperken. Zo zijn de lichtgewicht plastic tasjes ook aangepakt.

Uit het gelekte concept is onduidelijk wat de Europese Unie van plan is te gaan doen aan de microplastics in cosmeticaproducten. De Beat the Microbead-campagne eist een verbod, zoals verwoord in de vorige maand verschenen position paper Stop pollution of plastic from cosmetics through an EU-wide ban. Deze vorm van vervuiling kan gemakkelijk een halt worden toegeroepen. Zonder wetgeving houdt de industrie echter teveel mogelijkheden om op de oude voet door te gaan.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation:  “We hebben echte verandering nodig, met bindende reductiedoelstellingen. De Europese Unie heeft bij herhaling mooie woorden gesproken over haar commitment om oceaanplastic te verminderen. Dat gaat niet lukken met deze halfbakken visie die de industrie ruim baan geeft om ons en het milieu te blijven overspoelen met plastic.”