On the go – verpakkingsbelasting hard nodig

Amsterdam, 8 december 2017 – Philip Hammond, de Britse minister van financiën, overweegt on-the-go verpakkingen te gaan belasten omdat ze het meeste bijdragen aan zwerfvuil. Deze producten worden onderweg genuttigd en de bijbehorende verpakkingen blijven al snel op straat achter. De minister wil nagaan hoe vervuiling langs deze weg kan worden tegengegaan, aldus een artikel in The Guardian. Twee jaar geleden kwam er een heffing van 5 penny op elke plastic tas. Dat leidde tot 85% reductie van de zakjes binnen een half jaar. Dit succes kan met heffingen op andere verpakkingen herhaald worden. Het Britse initiatief wordt toegejuicht door milieuorganisaties die een heffing voorstellen van 30p per fles van een halve liter of meer.

In Nederland moeten bedrijven die jaarlijks minstens 50.000 kilogram eenmalig verpakkingsmateriaal de wereld in pompen sinds 2013 een bijdrage betalen. Met dit geld financiert het verpakkende bedrijfsleven inzameling en recycling. De afspraken zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst verpakkingen en verpakkingsbelasting. Voor de aanpak van zwerfafval is een schamele 20 miljoen euro per jaar beschikbaar, net iets meer dan 1 euro per inwoner. De afspraken die in dit kader gemaakt zijn tussen de rijksoverheid en het verpakkende bedrijfsleven richten zich echter niet specifiek op on the go-producten. Er wordt sinds 2013 weliswaar veel meer plastic apart opgehaald en verwerkt, maar enig gunstig effect op vermindering van de hoeveelheid zwerfafval is tot op heden ver te zoeken.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “De huidige aanpak in Nederland biedt bedrijven geen enkele prikkel om minder verpakkingen te gebruiken en houdt ook geen rekening met het risico dat bepaalde verpakkingen veel eerder in de natuur terecht komen dan andere. We hopen dat het nieuwe kabinet Rutte een goede start maakt op dit dossier en net als in het Verenigd Koninkrijk laat onderzoeken wat het effect zou zijn van specifieke heffingen op verpakte on the go-producten.”