UNEA3: naar internationale wetgeving tegen de plastic soup

Nairobi, 5 december 2017 – Zonder draconische maatregelen zal de productie van plastic de komende jaren nog enorm toenemen met als gevolg een stortvloed aan plastic afval en plastic vervuiling. Er is echter nog geen enkele internationaal verdrag van kracht dat landen verplicht om hun aandeel in de plastic soup te beperken of te stoppen.

Deze maand vergaderen de milieuministers uit de hele wereld in Nairobi, Kenia tijdens de derde bijeenkomst van United Nations Environment Assembly (UNEA). Plastic vervuiling is een van de ernstigste milieuproblemen. UNEA is het platform waar de wereld besluit wat de volgende stap moet zijn in de strijd tegen de plastic soup.

Een door Noorwegen opgestelde conceptresolutie bepleit de oprichting van een speciale Werkgroep (Open-Ended Ad Hoc Working Group). Deze Werkgroep moet aanbevelingen opstellen over de wijze internationale regelgeving ingezet kan worden om de plastic vervuiling, inclusief microplastics, te bestrijden. De Werkgroep kan voorstellen om een nieuwe internationale conventie in het leven te roepen specifiek gericht op bestrijding van de plastic soup.

NGOs die deel uitmaken van de #BreakFreeFromPlastic beweging, waaronder de Plastic Soup Foundation, zijn aanwezig in Nairobi. Ze wonen UNEA3 bij en pleiten voor een nieuw internationaal bindend verdrag. Een verplichte reductiedoelstelling moet onderdeel zijn van een dergelijk verdrag, net als eisen om lekkage naar milieu te voorkomen. Ook moeten eisen worden gesteld aan het inzamelen en recyclen van alle plastics. Plastic moet gaan voldoen aan wereldwijd af te spreken kwaliteitsnormen. Om er zeker van te zijn dat overheden en bedrijven zich aan de doelstellingen houden, moet er een mechanisme in het leven worden geroepen waaraan ze verantwoording afleggen.

#BreakFreeFromPlastic bepleit:

  • invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, zoals statiegeldsystemen, om afvalmanagement te verbeteren en milieu- en gezondheidskosten te voorkomen;
  • beleid gericht op oplossingen aan de bron en preventie, in plaats van aandacht gericht op opruimacties en gedragsverandering van de consument;
  • een duidelijk mandaat voor de voorgestelde Ad HocOpen-Ended Working Group om alle mogelijke internationale opties te onderzoeken, gericht op het effectief tegen gaan van de plastic soup.