,

Breaking news: EU kondigt belasting op plastic aan

Amsterdam, 12 januari 2018 – Eerst was er een tweet. Günther Oettinger, EU commissaris voor begroting en personeelszaken, stelde op 8 januari in een tweet de vraag of de Europese Unie om milieuredenen niet een belasting moeten gaan heffen op het produceren van plastic. Daarna gaf hij tekst en uitleg aan journalisten in – onder meer – dit bericht 

De Europese Commissie wil een belasting op plastic in de hele Europese Unie invoeren om vervuiling tegen te gaan, maar ook voor de inkomsten. Vanwege Brexit is het moeilijker geworden de begroting sluitend te krijgen. Een andere belangrijke aanleiding is dat China geen afvalplastic meer uit Europa importeert.   

Dit is belangrijk nieuws.  

Er zijn twee manieren om daadwerkelijk iets te doen aan vermindering van het gebruik van plastic en de daarmee gepaard gaande milieuschade. Je kunt bepaalde toepassingen verbieden, zoals het gebruik van microplastics in verzorgingsproducten. Of je kunt plastic duurder maken, bijvoorbeeld door het heffen van een belasting op de productie. Op dit moment is plastic spotgoedkoop en zijn de kosten van de vervuiling niet bij de prijs inbegrepen. Doordat plastic zo goedkoop is, wordt het massaal toegepast en verdringt het andere materialen van de markt. Elke aparte vrucht wordt er bij wijze van spreken mee ingepakt. Eenmalig gebruik van plastic domineert en de gevolgschade, de plastic soup, is steeds vaker voorpaginanieuws. 

Tot nu toe gooiden producenten en politici het over een andere boeg. De bevolking moet goed voorgelicht worden, zodat er geen plastic meer als zwerfvuil eindigt. En al het gebruikte plastic moet gerecycled worden. Deze beide strategieën beogen de jaarlijkse groei van de plasticproductie ongemoeid te laten én bieden geen uitkomst. Het blijkt namelijk een illusie om kunststofkringlopen werkelijk volledig te sluiten (zodat plastic niet in het milieu komt) en nooit valt een bevolking zo op te voeden dat iedereen altijd alles keurig scheidt en opruimt.  

Commissaris Oettinger weet nog niet of de belasting opgelegd wordt aan producenten of aan consumenten. De aankondiging is in elk geval een mijlpaal. We mogen immers geen tijd verliezen. Door het duurder maken van plastic gaan zowel consumenten als producenten anders met het materiaal om.   

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij juichen een Europa-brede belasting op plastic toe. Dit is een stap in de goede richting. Wegwerpplastic wordt belast en heeft daarmee hopelijk zijn langste tijd gehad.”