Peak Plastic

Amsterdam, 8 januari 2018 – De mens produceert steeds meer afval en die trend houdt nog decennia lang aan. Twee dominante factoren verklaren dit, volgens een artikel dat al in 2013 in Nature verscheen: bevolkingsgroei en stijgende welvaart. Vooral in landen ten zuiden van de Sahara produceren megasteden steeds meer afval. Dit zou nog een hele eeuw doorgaan; pas na 2100 zou de piek bereikt worden.

Ondertussen investeert de chemische industrie wereldwijd miljarden dollars in nieuwe productiefaciliteiten van plastic, aldus een recent rapport. Het aandeel plastic in het afval zal daarmee ook toenemen, mede omdat plastic steeds meer traditionele materialen als metalen en papier vervangt. Afval verzamelen en verwerken is in ontwikkelingslanden slecht georganiseerd. Het meeste afval wordt op vuilnisbelten gedumpt, die in omvang toenemen. De lekkage naar het milieu is groot. Het plastic verkruimelt tot kleine stukjes, terwijl het nooit vergaat. Als dit zo doorgaat is er in 2050 al meer plastic in zee dan vis. En dat is … ver vóór Peak Plastic, het moment waarop de hoeveelheid plasticafval in de wereld zijn hoogtepunt heeft bereikt.

Geen enkele wetenschapper schijnt een schatting gemaakt te hebben van Peak Plastic. Of de piek nu al vóór of na het jaar 2100 plaatsvindt, doet er niet eens zoveel toe. Peak Plastic toont eenvoudigweg aan dat alle goedbedoelde initiatieven om de plastic soup te bestrijden op wereldschaal nauwelijks soelaas bieden, zolang draconische reductie van het gebruik van plastic uitblijft.

Voor de grafiek (de wereldproductie van plastic tot 2017) klik hier. De wereldplasticproductie zal tot 2050 nog verviervoudigen. Wat zal de piekproductie worden vóór er voor het eerst van een daling sprake is?