, , ,

Plastic ongewenst in aangepaste EU Drinkwaterrichtlijn

Amsterdam, 14 februari 2018 – Eerder deze maand presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor herziening van de Drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 98/83/EG). Een aantal van de voorgestelde maatregelen heeft betrekking op plastic. Het voorstel wordt later dit jaar door het Europees Parlement behandeld.

Waterleidingbedrijven moeten ingenomen water, dat na behandeling als leidingwater uit de kraan komt, beter gaan analyseren op risico’s. Een van de expliciet genoemde risico’s is de aanwezigheid van microplastics in drinkwater. Microplastics worden genoemd omdat ze schade berokkenen aan ecosystemen, zowel in zoet als in zout water, en een potentieel gezondheidsrisico vormen voor de mens. Aanbieders van leidingwater moeten hun water hierop gaan monitoren en controleren. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kunnen lidstaten maatregelen nemen.

De Richtlijn sluit aan bij de onlangs door de Commissie gepresenteerde Plastic Strategy die plastic in het milieu wil terugdringen. Consumenten moeten altijd kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het aangeboden leidingwater en daardoor minder flessenwater kopen. Dat heeft een gunstige uitwerking op de hoeveelheid zwerfplastic. Plastic flessen behoren immers tot de meest gevonden verpakkingen op straat en in de natuur.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Het is een hele stap vooruit dat enkele negatieve gevolgen van plastic in de voorgestelde herziening van de Drinkwaterrichtlijn worden aangepakt. Het ontbreekt echter nog aan een duidelijke norm met een harde ondergrens voor de hoeveelheid microplastics in drinkwater. Zonder zo’n norm blijft het onduidelijk welke hoeveelheid microplastics in drinkwater aanwezig kan zijn, of niet, en blijven echte maatregelen uit.”