Statiegeldalliantie niet meer te negeren

Amsterdam, 15 februari 2018 Al meer dan 200 maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Gezamenlijk nemen ze een duidelijk standpunt in: op kleine PET-flessen en blikjes moet ook statiegeld komen. En snel: “Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Daarom moet in Nederland en België statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes worden ingevoerd”, aldus de alliantie.

Van groot belang is de brede steun.

Nadat afzonderlijke gemeenten zich al hadden aangesloten, zette de commissie milieu, energie en mobiliteit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het onderwerp op de agenda. Het besluit dat de VNG zich aansluit is daarmee heel dichtbij gekomen.

 

Eerder had de Consumentenbond die stap al gezet. Uit een vragenlijst onder 2.000 leden van het Consumentenbond-panel bleek dat een grote meerderheid voorstander is van het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic drankflesjes (84%) en drankblikjes (75%). Dit is overigens geheel in overeenstemming met eerdere peilingen.

Naast gemeenten en consumenten heeft Ekoplaza zich nu als allereerste supermarktketen aangesloten. Dat is een stap van grote symbolische waarde. Supermarktketens onder leiding van Albert Heijn hebben zich altijd verzet tegen uitbreiding van statiegeld, met als belangrijkste argument de vermeende kosten die dat met zich zou meebrengen. Aldi en Lidl hebben hun eigen statiegeldsysteem, maar hebben zich nog niet openlijk aangesloten bij de Alliantie. Aldi staat wel openlijk neutraal in het debat.

Uitbreiding van statiegeld zal (weer) ter sprake komen in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg ‘Circulaire Economie’ op 15 maart aanstaande. Dan wordt het rapport van CE Delft besproken waarin geconcludeerd wordt dat het verruimen van statiegeld leidt tot 70 tot 90 procent minder flesjes en blikjes in het milieu.

Dan zal ook blijken hoe groot de druk van de Statiegeldalliantie op de politiek is. Met deze overweldigende maatschappelijke steun voor een maatregel die effectief is in de strijd tegen zwerfvuil en Plastic Soup kan de regering een stap zetten om haar belofte in te vullen “het meest groene kabinet ooit” te worden. De maatregel sluit bovendien aan op de Plastic Strategy die in januari werd gepresenteerd door Eurocommissaris Timmermans.

Kijk voor de volledige lijst van de alliantiepartners op de website van de Statiegeldalliantie.