,

Nieuwe Vrijstellingsregeling zorgt voor meer verspreiding van zwerfplastic

Foto door Marlies van Maarseveen

Amsterdam, 7 maart 2018 – Iedereen die een beetje oplet weet het; de bermen van (snel)wegen zijn sterk vervuild met plastic, zoals kleine petflesjes, wikkels, snoepverpakkingen en tasjes. De oplettende passant weet ook dat die randen en stroken regelmatig gemaaid worden. Veel minder bekend is wat er met het bermmaaisel gebeurt. En vrijwel helemaal onbekend is dat de zogeheten Vrijstellingsregeling plantenresten aan terreinbeheerders de mogelijkheid biedt om dit vervuilde maaisel weer rechtstreeks ‘op het land te brengen’. De achterliggende gedachte is namelijk, dat het bij plantenresten om natuurlijk materiaal gaat. Dat kan toch geen kwaad?   

Zo kan het gebeuren, dat terreinbeheerders — zoals Waterschappen — het met zwerfplastic vervuilde maaisel weer gewoon op het land kunnen brengen binnen een straal van een kilometer van de plaats waar dat maaisel vandaan komt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil die — grens — conform de wens van onder meer diezelfde Waterschappen — oprekken naar 5 kilometer, zodat het nog gemakkelijker wordt om van deze mogelijkheid gebruik te maken. De Vrijstellingsregeling biedt een goedkoop alternatief voor centrale verwerking. Bij centrale verwerking, zoals het maken van compost, wordt het zichtbare plastic er wél uitgehaald.  

Hier wreekt zich het feit, dat plastic afval in onze huidige regelgeving niet wordt beschouwd als een problematische emissie naar het milieu.  

Ondertussen wordt uit wetenschappelijke literatuur steeds duidelijker dat de vervuiling van landbouwgrond met (micro)plastics grote nadelige gevolgen kan hebben voor landgebonden ecosystemen en via deze weg ook in ons voedsel terecht kan komen. 

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “De regels rond bermmaaisel moeten niet worden verruimd, maar juist met spoed worden aangescherpt. Het is ongehoord dat plastic vermalen wordt door maaimachines en dan samen met de plantenresten iets verderop weer wordt uitgestrooid. De regering moet werken aan regels die garanderen dat het maaisel eerst afvalvrij  wordt gemaakt. Eerst opruimen en dan maaien. Invoering van statiegeld zal ook helpen de kosten van opruimen te drukken, dat scheelt namelijk 40% van het volume zwerfafval.”  

Tot 23 maart kan het publiek reageren op de voorgestelde Vrijstellingsregeling op een consultatiesite

 


Statiegeld uitbreiding is een belangrijke maatregel bij het reduceren van ons zwerfafval. Uit de praktijk blijkt dat statiegeld invloed heeft op het zwerfafval omdat nagenoeg geen statiegeldflessen in het milieu gevonden worden. Op 15 maart bespreekt de Tweede Kamer eventuele uitbreiding van statiegeld. Lees hier meer
De Hoogvliet supermarkten bieden hun klanten sinds kort de mogelijk om statiegeld te doneren aan de Plastic Soup Foundation. Lees hier verder