Marine plastic pollution washed ashore - Mike Endres - Little Wing Photo

Plastic Soup Foundation hekelt overheidsbeleid “goede milieutoestand”

Marine plastic pollution washed ashore - Mike Endres - Little Wing Photo

Marine plastic pollution washed ashore – Mike Endres – Little Wing Photo

Amsterdam, 12 april 2018 – Over minder dan twee jaar (2020) moet de “goede milieutoestand” voor de Noordzee zijn bereikt. Dit houdt in dat de Noordzee schoon, gezond en productief moet zijn. In het Ontwerp Mariene Strategie (deel1) 2018-2024 zet de Nederlandse overheid uiteen hoe zij dit denkt te bereiken. De PSF heeft haar zienswijze op dit beleidsstuk ingediend en is geschrokken van het lage ambitieniveau van de Nederlandse overheid.

De overheid baseert haar beleid wat betreft zwerfvuil op de top-10 meest gevonden items op het strand. Wat betreft een aantal van deze items is er echter nog niet eens een begin van beleid te constateren. De enige maatregel met een wettelijke basis is het verbod op de gratis plastic tas. Items zoals pluis, stukken plastic en polystyreen, plastic doppen, plastic drinkflessen, ballonnen en ballonlinten worden ‘aangepakt’ op basis van agendering, bewustwording, schoonmaakacties en green deals. De Nederlandse regering doelt dus op vrijwilligheid, met als gevolg dat er van handhaving geen sprake is.

Microplastics en rivierafval worden in het document genoemd, maar beleid blijft vrijwel achterwege: de overheid beroept zich op het feit dat er een gebrek aan kennis bestaat en dat meer onderzoek nodig is. Nanoplastics worden in het geheel niet benoemd in het document, terwijl deze potentieel de grootste bedreiging vormen voor een goede milieutoestand.

De Nederlandse overheid beroept zich op het voorzorgsbeginsel, wat inhoudt dat als er redelijke grond voor twijfel is over negatieve effecten van menselijke activiteiten op het ecosysteem, er maatregelen moeten worden genomen. Maar wat betreft het terugdringen van zwerfvuil wordt dit beginsel niet tot nauwelijks toegepast.

Er zouden meer wettelijke maatregelen moeten worden genomen om het plastic zwerfvuil terug te dringen. Want beleid dat enkel gebaseerd is op vrijwilligheid levert (structureel) te weinig op voor het bereiken van een goede milieutoestand.

De Plastic Soup Foundation heeft daarom haar uitgebreide zienswijze op het beleidsstuk ingediend.