Voedselverspilling en plastic afval gaan hand in hand

Amsterdam, 10 april 2018 – Een niet verpakte tomaat heeft een levensduur van een week, maar verpakt in plastic is dezelfde tomaat twee keer zo lang houdbaar. Een komkommer gaat zelfs drie keer zo lang mee dankzij een plastic jasje. Wordt daarom zoveel eten in plastic verpakt? Het vandaag verschenen rapport, Unwrapped: How throwaway plastic is failing to solve Europe’s food waste problem (and what we need to do instead), wijst op een grote paradox. Sinds de introductie van eenmalige plastic verpakkingen in de jaren 50 van de vorige eeuw is niet alleen de hoeveelheid plastic afval toegenomen, maar óók de voedselverspilling. Ze gaan hand in hand, terwijl je juist zou verwachten dat de voedselverspilling vanwege langere houdbaarheid afneemt.

Plasticsoep en verspilling van voedsel behoren tot de grootste maatschappelijke problemen. De cijfers zijn moeilijk te bevatten. Elke Europeaan is verantwoordelijk voor 30 kilo plastic afval per jaar en voor 70 kilo aan weggegooid voedsel. Tussen 2004 en 2014 is voedselverspilling van huishoudens in Europa verdubbeld en plastic verpakkingen als afval is in dezelfde periode met 50% toegenomen. De economische waarde van verspild voedsel in Europa wordt voor 2015 geschat op 143 miljard euro. In Europa zullen naar schatting in 2020 meer dan 900 miljard verpakte producten (voedsel en drank) verkocht worden.

Tegengaan van voedselverspilling is een vaak door industrie en retailers gebruikt argument om al dat voedsel in plastic te verpakken. Maar in werkelijkheid is dat voordeel beperkt en spelen andere factoren mee. Dat voedsel langer houdbaar is, zegt bijvoorbeeld niet zo veel over de kans dat het alsnog wordt weggegooid. Voedselveiligheid vanwege plastic wordt zelden afgewogen tegen de nadelen van plastic in het milieu. Producenten gebruiken plastic verpakkingen vooral om reclame te maken, voedsel over langere afstanden vervoeren en te bepalen hoeveel de klant van een product moet kopen (denk aan fruit in plastic netjes).

Het rapport, opgesteld door Friends of the Earth, Zero Waste Europe en Rethink Plastic, bepleit een Europese aanpak die leidt tot veel minder plastic afval én het tegengaan van voedselverspilling. Lang niet altijd is het nodig om een product te verpakken en dus kan het verpakkingsplastic sterk worden gereduceerd. Wanneer het niet anders kan, moeten producenten en retailers altijd kiezen voor verpakkingen die opnieuw te gebruiken zijn.

En de consument? Die kan waar mogelijk kiezen voor geen verpakking.


Lees ook: Gunstige vooruitzichten voor natural branding en Britse supermarktketen iceland zweert plastic verpakkingen af