BEAT THE MICROBEAD-campagne bepleit verbod in REACH op microplastics

Amsterdam, 11 mei 2018 – De Europese Commissie heeft de European Chemicals Agency (ECHA) de opdracht gegeven om informatie te verzamelen over de risico’s van met opzet toegevoegde microplastics in producten. Als blijkt dat de microplastics schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid, dan kan de Europese Commissie besluiten om restricties op te leggen voor het gebruik van microplastics in bepaalde producten.

ECHA heeft een algemene oproep gedaan aan betrokken partijen om met bewijs te komen dat er microplastics in producten aanwezig zijn en dat deze schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. De Plastic Soup Foundation heeft hierop gereageerd!

De Beat the Microbead database toont aan dat er microplastics aanwezig zijn in cosmeticaproducten. In onderstaande infographics is te zien welke vijf microplastic ingrediënten het meest zijn gevonden in cosmetica in Europa en in welke percentages deze voorkomen in cosmeticaproducten in Nederland.

       

Het feit dat de Europese Commissie in overweging neemt om restricties op te leggen voor het gebruik van microplastics in bepaalde producten is een belangrijke eerste stap. De Plastic Soup Foundation verwacht dat deze koers wordt doorgezet en dat er een Europees verbod komt op alle (met opzet toegevoegde) microplastics in producten.