,

Sierteeltsector houdt, ondanks milieu-impact, hardnekkig vast aan eenmalige plastic potplantentray

Amsterdam, 18 mei 2018 – De Plastic Soup Foundation publiceerde in 2016 een rapport over de milieuprestaties van de eenmalige plastic plantentrays. Het gaat om een relatief verborgen vorm van gebruik van single use plastic, waarvoor een logisch alternatief bestaat: de meermalig te gebruiken plantentray. Er werden Kamervragen gesteld door de PvdA die toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma in september 2016 beantwoordde. Zij had, schrijft ze, begrepen dat Royal Flora Holland in juni 2016 de opdracht had gegeven aan een onafhankelijk adviesbureau om de milieuprestaties van de eenmalige tray te vergelijken met die van de meermalige tray. “Over de resultaten van dat onderzoek zal ik in gesprek gaan met de sector”.

Bureau Blonk Consultancy heeft in 2017 het bewuste onderzoek uitgevoerd. Daarover staat een kort bericht op de site van Blonk en die van Royal Flora Holland. Het onderzoek zelf is tot nu toe echter niet vrijgegeven. Hierdoor heeft de staatssecretaris (Stientje van Veldhoven in het huidige kabinet) dus geen gesprek over de kwestie met de sierteeltsector kunnen voeren.

Uit de summiere berichtgeving die wel beschikbaar is, blijkt dat de meermalige (op statiegeld gebaseerde) plantentray een significant lagere milieu-impact heeft (tot wel 70% binnen 3 verschillende categorieën) dan de eenmalige tray. Het gaat om een levenscyclusanalyse waarbij de gevolgen van zwerfplastic in het milieu buiten beschouwing zijn gelaten. Die zijn veel groter bij de eenmalige dan bij de meermalige trays die een hoge retourwaarde hebben. Zouden deze gevolgen zijn verdisconteerd dan zou duidelijk zijn dat de milieuwinst van de meermalige tray nóg groter is. De Plastic Soup Foundation zet het hier nog eens nader uiteen.

Het is al met al verbijsterend dat Royal Flora Holland, de belangrijkste speler in de sierteeltsector, vasthoudt aan de eenmalige plastic tray. De bestuurders van de coöperatie willen slechts de recycling van de eenmalige tray optimaliseren. De meeste trays (90%) worden vanuit Nederland geëxporteerd, maar het terughalen van die trays is door de grote verspreiding enorm ingewikkeld.  Dat de helft ingezameld wordt, betekent dat de andere helft niet terugkomt voor recycling. Volledige recycling is in het geval van de eenmalige plastic tray eenvoudigweg een illusie.

De Europese Commissie wil single use plastics zoals de eenmalige plantentray terugdringen en producenten verantwoordelijk maken voor de afvalfase van hun producten. Er komen ambitieuze inzameldoelstellingen die goed beschouwd alleen op basis van statiegeldsystemen kunnen worden gerealiseerd. Deze maand wordt het voorstel van de Commissie gepubliceerd, waarvan een eerder concept gelekt is.

Royal Flora Holland begaat een doodzonde door een haar onwelgevallig onafhankelijk rapport niet vrij te geven en de discussie met de Rijksoverheid uit te weg te gaan. Zij stuurt daarbij nog steeds aan op sterke promotie van de single use plastic trays. Wacht de sector met haar gevestigde belangen net zolang tot ze door de overheid verplicht wordt om over te stappen op een milieuvriendelijker alternatief? Terwijl er voor alle partijen al zoveel milieuwinst te behalen valt met de meermalig te gebruiken tray.